Profil Psychoedukacyjny 

wydanie 3 - wersja polska (PEP-3-PL)

Szkolenie

Szkolenia odbywają się w Warszawie w postaci intensywnej, całodniowej sesji szkoleniowej, której celem jest umożliwienie słuchaczom zapoznania się z PEP-3-PL oraz zdobycia wstępnych umiejętności stosowania testu. W trakcie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy zajęć, tj. wykład wprowadzający (zawierający m. in. informacje nt. historii narzędzia, projektu walidacyjnego oraz właściwości psychometrycznych), wykłady szczegółowe dotyczące struktury i treści PEP-3-PL  oraz zasad badania, a także praktyczne zajęcia warsztatowe z przeprowadzania wybranych zadań testowych i oceniania wykonania prób testowych przez dziecko. Szkolenie odbywa się w grupie maksymalnie 24-osobowej i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzający umiejętności stosowania PEP-3-PL w praktyce zawodowej oraz uprawniającego do zakupu testu. Szkolenie prowadzone jest przez zespół złożony z doświadczonych Trenerów (Zespół Trenerski), którzy brali udział w procesie walidacji polskiej adaptacji narzędzia. 

Program szkolenia - 9h dydaktycznych

Blok zajęć wykładowych

Blok zajęć warsztatowych 


Blok zajęć wykładowo - warsztatowych

Wzór certyfikatu ukończenia szkolenia: 


Grafik szkoleń będzie aktualizowany w rytmie około miesięcznym. Osoby, które chciałyby otrzymywać powiadomienia o dystrybucji PEP-3-PL, kolejnych terminach szkoleń oraz innych zdarzeniach związanych z PEP-3-PL, prosimy o  zarejestrowanie się i podanie swojego adresu e-mail tu. Kolejne informacje dotyczące organizowanych szkoleń będą pojawiać się w zakładce "Szkolenie" na stronie www.pep3.pl

Całkowity koszt szkolenia (brutto) wynosi 850 zł od osoby. Cena obejmuje udział w szkoleniu, dostęp do pomocy i materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz wydanie certyfikatu. Szkolenia odbywają się w godzinach 9:00 - 17:30, w Warszawie. 

Obecnie organizujemy szkolenie w dniu 17 maja (piątek) 2024. 

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej: 

Szkolenie PEP-3-PL - formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Organizacja szkoleń uwzględnia warunki epidemiczne. Zapewniamy na miejscu środki ochrony osobistej w postaci dozowników z płynem dezynfekującym. Ponadto w sali znajduje się lampa przepływowa, dezyfekująca powietrze. 


Grupy oraz instytucje zainteresowane szkoleniami organizowanymi  w ich siedzibach 

proszone są o kontakt z p. mgr Katarzyną Płucienniczak pod adresem: katarzyna.plucienniczak@pep3.pl


Zapraszamy! 


EduProf nie zajmuje się organizacją dojazdów oraz noclegów.