Profil Psychoedukacyjny

wydanie 3 - wersja polska (PEP-3-PL)

Kontakt oraz dane firmowe


tel. +48 783318723

Poczta elektroniczna: pep3@pep3.pl


Poczta tradycyjna:


EduProf jest wewnętrzną jednostką organizacyjną:

Interdyscyplinarnego Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi, Sp. z o.o.

ul. Dekarska 22, 02-413 Warszawa

NIP 5223021409, KRS 0000532743, REGON 360313355

www: www.icrahb.pl

e-mail: office@icrahb.pl