Profil Psychoedukacyjny

wydanie 3 - wersja polska (PEP-3-PL)

Informacje podstawowe

Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3 (Psychoeducational Profile, Third Edition – PEP-3; Schopler, Lansing, Reichler i Marcus, 2005) to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej. Strona ta poświęcona jest PEP-3-PL, polskiej wersji narzędzia. Można na niej znaleźć informacje na temat testu, przebiegu procesu adaptacji do warunków polskich oraz dostępności wersji polskiej.